Waar komt de uitdrukking ‘Sarah gezien’ vandaan?
Wanneer een vrouw vijftig wordt ‘ziet zij Sarah’ en een man, als hij die leeftijd bereikt ‘ziet Abraham’. Maar waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan?

Uitdrukking Sarah GezienZoals de namen Sarah en Abraham al doen vermoeden vindt de uitdrukking zijn oorsprong in de bijbel. In het Evangelie naar Johannes (8) wordt verteld over de vrouw die overspel pleegt. Jezus wordt gevraagd wat te doen met de vrouw. De wet geeft namelijk aan dat ze gestenigd moet worden… Daarop zegt Jezus: “Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar”. Niemand doet dat. En uiteindelijk zegt Jezus: ‘Abraham, uw vader, heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd’. De toehoorders reageren verbaasd: ‘Gij hebt nog geen vijftig jaar, en hebt Gij Abraham gezien?’

Er wordt ook wel gezegd dat iemand van 50 jaar dezelfde levenswijsheid en waardigheid moet bezitten als Abraham. Abraham (hij heette aanvankelijk Abram) was getrouwd met Sarai. Zij konden geen kinderen krijgen. Na een boodschap van God veranderde hij zijn naam in Abraham en zij in Sara(h). En toen konden zij wel kinderen krijgen. Abraham wordt gezien als de stamvader van vele volken.

Pas halverwege de vorige eeuw werd voor vrouwen Sara(h) ‘ingevoerd’. Daarvoor zagen zij op hun 50ste ook Abraham.