Pensioen voor de achterblijvers

Sarah Gezien - Nabestaandenpensioen

Niet leuk om over te praten maar wel heel noodzakelijk! Pensioen voor de achterblijvers als je komt overlijden tijdens je dienstbetrekking. Ofwel het nabestaandenpensioen.

Het nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen bestaat uit 2 voorzieningen, het partnerpensioen en het wezenpensioen. Als partner komt in aanmerking de persoon:

  1. met wie je gehuwd bent;
  2. een geregistreerd partnerschap hebt;
  3. of ongehuwd samenwoont op hetzelfde adres.

In sommige gevallen is een notariële samenlevingsovereenkomst vereist om in aanmerking te komen. Kijk dus goed in je Pensioen 1-2-3 aan welke eisen je partner moet voldoen om te kwalificeren voor het partnerpensioen of vraag dit na bij HR.

Het omgekeerde is uiteraard ook van belang, kwalificeer jij zelf als nabestaande in de pensioenregeling van je partner?

Naast partnerpensioen is meestal ook een wezenpensioen voor de kinderen verzekerd als je komt te overlijden. Onder kinderen worden ook stiefkinderen verstaan en kinderen die als een eigen kind worden opgevoed. Kijk voor de exacte definitie van kind in je pensioenreglement. De uitkering wordt aan de kinderen uitbetaald en mag wettelijk lopen tot de kinderen 30 jaar worden. In de praktijk wordt meestal als eindleeftijd 18 of 21 gehanteerd met een uitloop tot 27 jaar, als de kinderen studeren. Als de kinderen nog minderjarig zijn, worden de uitkeringen aan je achterblijvende partner betaald.

De berekening

Voor de berekening van het nabestaandenpensioen wordt weer gerekend met de pensioengrondslag (zie mijn eerdere blog). Er wordt dus eigenlijk verondersteld dat jouw partner tot de AOW-leeftijd in aanmerking komt voor een ANW-uitkering van de overheid. Echter, eerder schreef ik al dat de achterblijvende partner meestal geen recht heeft op ANW of maar tijdelijk totdat het jongste kind 18 wordt.

ANW-hiaatverzekering

Als er geen recht is op ANW of maar tijdelijk dan is het van belang of de werkgever een ANW-hiaatverzekering aanbiedt. Dat kan een relatief goedkope manier zijn om dit gat op te vullen. Kom je namelijk te overlijden, dan valt er een volledig inkomen weg terwijl het nabestaandenpensioen misschien maar een heel klein deel daarvan afdekt. Het is dus van belang om dit eens goed op een rijtje te zetten, al is dat niet het vrolijkste onderwerp voor de zondagmiddag.

Een voorbereide Sarah telt…

Dus gewoon aan tafel gaan zitten, bekijken wat er gebeurt als een van beiden komt te overlijden. Wat valt er dan als inkomen weg? Hoeveel pensioen komt daarvoor in de plaats? Welke uitgaven zijn er? Matcht dat, dan is er niets aan de hand. Het is dan ook niet nodig een ANW-hiaatverzekering af te sluiten via de werkgever. Matcht dat niet, dan moet goed gekeken worden wat de meest economische manier is om het gat op te vullen.

Biedt de werkgever geen ANW-hiaatverzekering aan, dan zit er niets anders op dan privé een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Twijfel je erover of dit wel of niet nodig is, laat je dan adviseren door een onafhankelijke deskundige.

Voor een indicatie van de kosten van een aanvullende privé-overlijdensverzekering kun je heel goed kijken op Independer. Daar krijg je snel een indicatie van de kosten van zo’n verzekering. Als je deze privé afsluit is de premie niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar de uitkering is ook niet belast. Die valt in Box 3, de vermogensrendementsheffing. Daarover meer in een volgende blog.

Heb jij alles op een rijtje wat er financieel gebeurt als je partner overlijdt? Of misschien viel jij in een financieel gat na het overlijden van je partner en wil je jouw ervaring delen op Sarah Gezien. Laat het ons weten per mail. 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.